Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Hvededag og bededag i Mjolden

Bededag 22. april kl. 9.00

serveres der varme hveder og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er blevet en god tradition. Bededags kendetegn, bønnen, er en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på, med vore egne ord og inderste tanker – ligesom vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.


 

 

Kunstgudstjeneste i Døstrup

Søndag d. 24. april kl. 10.30

holdes der kunstgudstjeneste i Døstrup Kirke under overskriften ”Tro, håb og kærlighed”, for i Døstrup bor kunstmaleren Inger Marie Paulus, der i vadehavets natur finder daglig inspiration til sine værker, der i livfulde farver og med symbolske figurer taler til betragterne om netop tro, håb og kærlighed. Der vil samtidig i kirken være en udstilling af Inger Maries Paulus’ værker, der kommer til at indgå i gudstjenesten på forskellig vis. Skulle der være nogen, der har smykker eller andre genstande, der symboliserer treklangen tro-håb-kærlighed, må de meget gerne medbringes. Efter gudstjenesten er der suppe og et glas vin i Café Laurentius. Alle er meget velkomne til en spændende formiddag, hvor kunst og kirke forenes for en stund.

Klik for at læse kirkebladet


Nyt hold mini-konfirmander

Så begynder i uge 11 et nyt hold mini-konfirmand for sognenes børn i 3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode timer sammen i konfirmandstuen og kirken. På den måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet bliver onsdag eller torsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Besøg Døstrup-Mjolden kirker på Facebook - og bliv ven.

Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -