Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Arrangementer:

Nyt hold mini-konfirmander
Så begynder midt i marts et nyt hold mini-konfirmander for sognenes børn i tredje klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode og sjove timer sammen i konfirmandstuen og i kirkerne. På den måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet bliver formentlig torsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Tilmelding inden 10. marts. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Aften med Willy Egmose i Døstrup
Onsdag d. 10. april kl. 19.00 åbnes dørene i Døstrup Kirke til en enestående aften med Willy Egmose, der er komponist, jazzmusiker og tidligere organist. I de seneste årtier har salmeskrivningen fået en ny blomstringstid og nye salmetillæg udgives. Forfattere og komponister har afprøvet nye veje og menighederne har generelt taget godt imod de nye salmer, så en del er for længst godt indsunget. Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker og da han havde været ansat ved Skjern Kirke i nogle år, begyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge, gennem musikken, korarbejdet og siden også fællessangen. Willy Egmose har komponeret et stort antal salmemelodier, der ofte synges i vore kirker, og her benyttes ofte elementer fra jazz og anden rytmisk musik samtidig med at kontakten med de kirkemusikalske rødder bevares. I de senere år har desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirationskilde. Arrangementet bliver en blanding af fællessang, musik og fortælling. Der er fri entré til aftenen, efter hvilken der serveres et glas vin i Café Laurentius. Alle er er meget velkomne til en fin og ganske særlig aften i Døstrup Kirke.

Guldkonfirmationer
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilbagevendende begivenhed og i år har de to hold guldkonfirmander lagt deres festligholdelse på samme dag. Således er der guldkonfirmationer palmesøndag d. 14. april kl. 9.00 i Mjolden Kirke og kl. 11.00 i Døstrup Kirke. Efter begge gudstjenester serveres der en kop kaffe, så der bliver lejlighed til at hilse på guldkonfirmanderne. Alle er meget velkomne til disse gudstjenester, der ingenlunde er ”private”, men er søndagen, hvor sognet byder sine ”gamle” konfirmander varmt velkommen tilbage!


Rubinkonfirmander på besøg
Som noget nyt får Døstrup Kirke på bededag besøg af rubinkonfirmanderne, det vil sige dem, der blev konfirmeret for 40 år siden, i 1979. Rubinkonfirmanderne venter med det store liturgiske udtræk til om 10 år, men deltager, når der inden gudstjenesten nydes hveder og kaffe inden gudstjenestens begyndelse, hvor de velkomment deltager ligesom alle andre indbydes til det. I år bemærkes et 40-års jubilæum og sidste år var der et 65-års jubilæum, krondiamantkonfirmander, om man vil. Med andre ord kan det meste lade sig gøre på festlig vis, hvis nogen får idéen og vil stå for det, for så bakker kirken op og samarbejder, som det bedst kan lade sig gøre.


Hvededag og bededag i Døstrup Kirke
Bededag d. 17. maj kl. 9.00 serveres der varme hveder og morgenkaffe i Café Laurentius i Døstrup Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 10.00, hvilket er blevet en god tradition, der går på skift mellem de to kirker. Bededags kendetegn, bønnen, er en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på med vore egne ord og inderste tanker – ligesom vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Koncert med SPILLEFOLK i Mjolden
Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 er der koncert i Mjolden Kirke med SPILLEFOLK, der er udsprunget af Ribe Spillemandslaug. SPILLEFOLK består af Eigil Jensen med harmonika, guitar og sang, Katrine Harboe med violin og Jens Drewsen med violin og guitar. Orkesteret spiller traditionel dansk folkemusik, spillemandsmusik, af ældre og nyere dato. Der er musik efter gamle, nu afdøde, spillemænd, og der nykomponeret musik; og det hele er holdt i traditionel spillemandsstil med nænsomme arrangementer. En stor del af repertoiret er hentet i det sydvestlige Jylland, herunder musik fra Mandø og Fanø. SPILLEFOLK krydrer koncerten med sange og en lille historie fra virkeligheden og nærmeste omegn (!). Mjolden Kirke havde sidst besøg af trioen, da der var høstgudstjeneste, hvilket var så god en oplevelse, at en egentlig koncert kom på tale. Der er fri entré til koncerten, hvor der serveres et glas vin i pausen. Alle er er meget velkomne til en fin og munter aften i Mjolden Kirke.


Gudstjenesteudflugt til Lyng Kirke
Søndag d. 26. maj afholdes den årlige gudstjenesteudflugt til Lyng Kirke, der ligger ud til Lillebælt ved Fredericia. Lyng Kirke er en meget smuk og anderledes kirke, der blev indviet i 1994 og er tegnet af Inger og Johannes Exner. Vi deltager i sognets normale gudstjeneste, hvor Susanne Knudstorp prædiker. Dette års gudstjenstlige udfordring er således det meget moderne kirkerum, der ikke minder meget om en landsbykirke – og hvilken betydning har det? Efter gudstjenesten er der en kop kaffe og snak med de lokale inden vi kører hjem igen. Der er præcis afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.20 og fra Døstrup Kirke kl. 8.30 og vi er tilbage ved 13-tiden. Der vil være forfriskninger undervejs, hvor vi kan nyde udsigten til forårslandskabet, for vi kører med bus og det koster ikke noget at deltage. Det er dog nødvendigt med tilmelding, der foretages til sognepræsten.