Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådet

Menighedsrådene for Døstrup og Mjolden sogne Mødekalender:

Døstrup Sogn forår 2019

I Døstrup Præstegårds konfirmandstue

Tirsdag den 22. januar kl. 19.00

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 sammen med Mjolden menighedsråd

Onsdag den 6. marts kl. 19.00 med medarbejderne fra Mjolden og Døstrup sogne

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00

Tirsdag den 9. april kl. 19.00

Tirsdag den 21. maj + budgetlægning for 2020

Tirsdag den 18.juni kl.19.00

Menighedsmøde: Søndag d. 10. marts med kirkekaffe og en sandwich.

Mødedatoer og referater fra menighedsrådsmøderne er fremlagt i våbenhuset
Referater kan også læses på kirkens hjemmeside
Nærmere oplysning kan fås gennem formanden Ragnhild Dixen,
Mail: radixen@bbsyd.dk, eller tlf.: 7475 4146 / 2349 2363

Mjolden sogn 2019/20:

Menighedsrådsmøder m.v. for Mjolden Sogn i 2019 (begyndelsen af 2020):

19. februarkl. 19.30Præstegården i Døstrup – fællesmøde med Døstrup Menighedsråd

13. martskl. 19.00Kristen Koldsvej 2, Forballum

1. majkl. 10.00Mjolden Kirke – Kirkesyn på bygninger og kirkegård

12. junikl. 19.00Randerupvej 130, Mjolden

21. augustkl. 19.00Krofennen 25, Skærbæk

9. oktoberkl. 19.00Præstegårdsvej 39, Mjolden

13. nov.kl. 19.00Præstegården i Døstrup

15. jan. 2020kl. 19.00Kristen Koldsvej 2, Forballum

Menighedsmøde finder sted efter gudstjenesten søndag den 31. marts 2019 kl. 10.30.

Møderne er offentlige. Alle er velkomne til at overvære møderne. Oplysning om dagsorden kan fås hos formanden.

Med venlig hilsen
Mjolden Sogns Menighedsråd, formand Kresten Kragh-Schmidt, Tlf. 7475 4161 / 2968 9668.

Menighedsrådet for Døstrup Sogn

Rådets medlemmer: Ragnhild, Jane, Bodil, Olga og Minna
Ragnhild Dixen, (Formand)
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk,
tlf. 7475 4146 - radixen@bbsyd.dk

Jane Nissen (Næstformand)
Smedevej 19
Vinum

Minna Johansen (Kirkeværge)
Lovrupvej 5
Døstrup
6780 Skærbæk

Olga Adeline Petersen (Kasserer)
Lovrupvej 2
Døstrup
6780 Skærbæk

Bodil Steffensen(Kontaktperson)
Tevringvej 10, Vinum

Menighedsrådet for Mjolden Sogn

Regnskab 2016

Døstrup

Mjolden

Rådets medlemmer: Kresten, Ulla, Luise, Eva og Lau
Kresten Kragh-Schmidt (Formand)
Formand for valgbestyrelsen
Mjolden Færgegård,Randerupvej 130,
tlf 29 68 96 68

Lau Grøn Nørgaard (Næstformand og kontaktperson)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Luise Hansen (Kirkeværge i forhold til kirkebygninger)
Præstegådsvej 39, Mjolden,
6780 Skærbæk

Ulla Bech
Ottersbølvej 35, Ottersbøl,
6780 Skærbæk

Eva Nete Harbo Nørgaard (Kasserer)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk